Bas Le Poole

Bas Le Poole is oprichter en partner van Le Poole Bekema. Hij is daadkrachtig en een gedreven advocaat. Hij is loyaal aan zijn cliënten en streeft altijd naar een concreet en positief resultaat.

Bas adviseert en procedeert veelvuldig over commerciële geschillen, in het bijzonder op het gebied van media, intellectueel eigendom of oneerlijke mededinging. Hij is betrokken bij baanbrekende procedures op nationaal en Europees niveau.

Bas adviseert tevens over de bestuurlijke, strategische en publicitaire aspecten van juridische kwesties. Hij heeft zelf ruime bestuurlijke ervaring, o.a. als bestuursvoorzitter van Houthoff Buruma.

Bas wordt al decennialang vermeld in de hoogste categorie van de internationale advocatengidsen Chambers Global en Legal 500, onder andere om zijn “commitment, client oriented approach and extensive knowledge“. Bas is auteur van het boek Vergelijkende Reclame.

 

  • Commercial Law
  • Intellectueel Eigendom
  • Media
T +31 23 303 4643
M +31 6 2269 0460

Zaken van Bas

Media / Intellectueel eigendom

Bas Le Poole staat Rodap bij in een procedure over producentenauteursrecht tegen Lira, de collectieve beheersorganisatie van scenarioschrijvers. Binnen Rodap hebben de belangrijkste distributeurs, omroepen en producenten van (audio-)visuele werken zich verenigd. Op 18 oktober 2016 heeft het Amsterdamse Hof het standpunt van Rodap gevolgd, dat alle auteursrechten die nodig zijn voor de exploitatie van een filmwerk bij de producent geconcentreerd dienen te worden.


media

Bas Le Poole heeft de Japanse multinational Terumo succesvol bijgestaan in een procedure tegen AVROTROS. Terumo, producent van onder andere injectienaalden, is in meerdere uitzendingen van EenVandaag ten onrechte beschuldigd. De Rechtbank heeft bij vonnis van 3 augustus 2016 bepaald dat deze beschuldigingen onrechtmatig zijn en heeft AVROTROS onder meer veroordeeld tot rectificatie op televisie en de website en tot vergoeding van de door Terumo geleden schade.


Wil u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T +31 23 303 4640