In de huidige digitale wereld is het raadplegen en kopiëren van informatie gemakkelijk geworden. Bedrijven doen grote investeringen in geautomatiseerde informatiesystemen die de door het bedrijf verzamelde informatie op een gemakkelijke wijze toegankelijk maken. Om deze investering te beschermen is het databankenrecht in het leven geroepen. De inhoud van een dergelijke databank kan voor een onderneming van levensbelang zijn en daarnaast een grote waarde vertegenwoordigen.

Het databankenrecht verleent de producent bescherming tegen het zonder zijn toestemming opvragen en/of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van zijn databank.

 

Verkrijging databankenrecht

Om bescherming via het databankenrecht te verkrijgen moet een databank aan verschillende eisen voldoen. Het moet gaan om een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen. Dat wil zeggen dat de gegevens niet alleen in onderling verband waarde hebben. De inhoud van de databank moet systematisch of methodisch geordend zijn en afzonderlijk met elektronische middelen of op andere wijze toegankelijk zijn. Ten slotte moet de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud getuigen van een (kwantitatieve of kwalitatieve) substantiële investering. Deze substantiële investering moet gericht zijn op de databank zelf en niet op een andere activiteit waarvan de databank een (toevallig) bijproduct is. De substantiële investering mag ook niet gericht zijn op de verzameling van gegevens die in de databank worden opgenomen. Degene die de gegevens creëert hoeft ze immers niet meer te verzamelen. De verzameling ontstaat dan vanzelf en dus kan er geen sprake zijn van een investering in het verzamelen van de gegevens.

 

Het Hof van Justitie van de EU oordeelde in dit kader dat een bedrijf dat paardenrennen organiseerde en daarvoor data en tijdsschema’s vaststelde, locaties bepaalde en registreerde welke paarden aan de race deelnamen moet worden gezien als ‘het creëren van gegevens’ en dus niet kwalificeert als een (substantiële) investering in een databank. Een ander bedrijf dat de gegevens over de paardenrennen hergebruikte maakte dus geen inbreuk op een databankenrecht omdat er geen substantiële investering was gedaan in de databank. De informatie was louter een bijproduct van het organiseren van paardenrennen. Het recht op een databank ontstaat op het moment dat de databank is voltooid óf op het moment dat de databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Registratie is niet nodig.

 

Inbreuk op databankenrecht

Met de verkrijging van een databankenrecht verkrijgt de producent van de databank het uitsluitende recht tot het opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de inhoud van zijn databank. Een niet-substantieel deel van de databank mag onder omstandigheden wel worden opgevraagd of hergebruikt. De vraag is natuurlijk wanneer hiervan sprake is. Wanneer vraagt iemand een substantieel deel van de inhoud van een databank op?

Het vereiste van ‘een substantieel deel’ kan verwijzen naar de hoeveelheid opgevraagde en hergebruikte gegevens in verhouding tot de gehele databank. Het kan ook verwijzen naar de omvang van de investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van de opgevraagde en/of hergebruikte gegevens. 

Het Hof Den Haag oordeelde dat de website www.autotrack.nl als een databank kwalificeerde. Deze website geeft aan de internetgebruiker toegang tot een online verzameling van advertenties voor de verkoop van auto’s. De verzameling wordt dagelijks bijgewerkt; het gaat om ongeveer 190.000 tot 200.00 advertenties. Innoweb, ook een zoekmachine voor advertenties van auto’s, doorzocht met elke zoekterm die door een internetgebruiker werd ingevoerd verschillende andere databanken, onder meer die van autotrack. Het Hof oordeelde dat Innoweb daarmee een substantieel deel van de inhoud van de databank van autotrack gebruikte en dus inbreuk maakte op het databankenrecht van autotrack.

 

Beschermingsduur

Een databankenrecht eindigt na 15 jaar, gerekend vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin het databankenrecht is ontstaan. Op het moment dat er een substantiële wijziging aan de databank wordt aangebracht die blijk geeft van een (nieuwe) substantiële investering ontstaat er opnieuw een databankenrecht.

 

Samenloop met auteursrecht

Het databankenrecht laat het auteursrecht onverlet. De producent van een databank moet dus bij het opnemen van gegevens in de databank letten op eventuele andere IE rechten die daarop kunnen rusten.

Een databank zelf kan niet door zowel het auteursrecht als het databankenrecht worden beschermd. Het auteursrecht kan echter wel de keuze of rangschikking van de inhoud van de databank beschermen. Deze rangschikking of keuze kan immers een ‘eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker’ dragen, het criterium voor auteursrechtelijke bescherming.

 


 

Onze advocaten intellectueel eigendom hebben veel ervaring op hoog niveau en hebben gewerkt met gerenommeerde bedrijven als Ryanair, Unilever en Bosch.

Wij zijn klantgericht, toegewijd en proactief en onze werkwijze is transparant: wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Volgens het wereldwijd grootste onderzoek naar het presteren van advocatenkantoren (The Legal 500) werken wij bovendien uitzonderlijk goed samen en hebben wij diepgaande kennis.

Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om u verder te helpen. Voor de individuele ervaring van onze advocaten kunt u rechts op de desbetreffende foto klikken. U kunt ook direct contact met hen opnemen via telefoon, email of contactformulier. U kunt uiteraard ook met ons algemene nummer bellen om te kijken welke advocaat intellectueel eigendom u het beste kan bijstaan.

 

Over intellectueel eigendom

Met intellectueel eigendom wordt bedoeld het eigendom op voortbrengsels van de menselijke geest. Dus geen fysieke zaken, maar intellectuele creaties als een ontwerp of kunstwerk.

Het intellectueel eigendomsrecht is ervoor om te voorkomen dat intellectuele creaties zonder toestemming gekopieerd of openbaar gemaakt kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan het kopiëren van een ontwerp van een jurk of de tekst van een boek, maar bijvoorbeeld ook het onrechtmatig gebruik van een merk.

Binnen het intellectueel eigendomsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende specifiekere rechtsgebieden. Wij hebben in het bijzonder veel ervaring met het auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, modellenrecht en handelsnaamrecht.