Le Poole Bekema adviseert regelmatig cliënten over het gebruik van handelsnamen. Hierbij kunt u o.a. denken aan geschillen omtrent inbreuk, het opstellen van co-existentieovereenkomsten en het voeren van domeinnaamprocedures.

 

Het voeren van een handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een onderneming kan ook meerdere handelsnamen hebben als het verschillende namen gebruikt om producten te verkopen of diensten te leveren. Wanneer een handelsnaam lange tijd niet in het economisch verkeer wordt gevoerd, vervalt de bescherming.

 

Misleiding en verwarringsgevaar

Op grond van de Handelsnaamwet zijn er een aantal beperkingen aan het gebruik van handelsnamen. Het is verboden om een misleidende handelsnaam te voeren die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming. Verder is het verboden een handelsnaam te voeren indien verwarring is te vrezen met een door een andere onderneming eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam. Tegen een andere onderneming die uw handelsnaam of een daarmee overeenstemmende handelsnaam gebruikt, kan worden opgetreden. Zo oordeelde de rechtbank Gelderland dat de handelsnaam Flexperts verwarringwekkend overeenstemde met de handelsnaam Flexpert.

 

Beschrijvende handelsnamen

Het handelsnaamrecht biedt ook bescherming aan beschrijvende namen. Ondernemingen kiezen steeds vaker voor beschrijvende handelsnamen, omdat de online vindbaarheid hierdoor wordt vergroot. Van onrechtmatig gebruik van een beschrijvende handelsnaam is slechts sprake als er bijkomende omstandigheden worden gesteld.

Recentelijk bepaalde de Rechtbank Noord-Nederland in een geschil over de oudere handelsnamen webcam-sex en de jongere handelsnaam webcamsex dat de aanduiding webcam-sex wel verwarringwekkend is, maar dat eiser onvoldoende feiten had gesteld om aan te nemen dat sprake was van bijkomende omstandigheden.

Bij bijkomende omstandigheden kan gedacht worden aan het nodeloos zaaien van verwarring, de concurrent zonder goede reden dwars zitten of het misbruik maken van de Google ranking van een andere onderneming.

 

Handelsnaam en/of merk?

Het handelsnaamrecht en merkenrecht zijn nauw met elkaar verwant, maar tussen de twee bestaat een aantal verschillen. Vaak worden merken en handelsnamen met elkaar verward. Een verschil tussen het merkrecht en het handelsnaamrecht is dat een recht op een handelsnaam wordt verkregen door het feitelijk gebruik van de naam door een onderneming. De onderneming die een handelsnaam als eerste in het maatschappelijk verkeer gebruikt, geniet de bescherming. Registratie van de handelsnaam bij de Kamer van Koophandel is voor het verkrijgen van een handelsnaamrecht niet verplicht. Dit in tegenstelling tot het merkenrecht, dat pas ontstaat na registratie van het teken in een merkenregister.

Een logo wordt nooit beschermd door het handelsnaamrecht; een handelsnaam bestaat uit een of meerdere woorden. Als een handelsnaam ook als merk wordt gebruikt, dan kan het merk gedeponeerd worden bij het Benelux merkenbureau, mits aan de eisen voor een merk is voldaan. Klik hier voor meer informatie over het merkenrecht.

Een domeinnaam die een handelsnaam bevat kan in beginsel zowel via het handelsnaamrecht als via het merkenrecht worden beschermd. Om voor bescherming via het handelsnaamrecht in aanmerking te komen is dan wel vereist dat die handelsnaam daadwerkelijk wordt gebruikt in het handelsverkeer, bijvoorbeeld doordat deze op de website die via de domeinnaam toegankelijk is wordt gebruikt.

 


 

Onze advocaten intellectueel eigendom hebben veel ervaring op hoog niveau en hebben gewerkt met gerenommeerde bedrijven als Ryanair, Unilever en Bosch.

Wij zijn klantgericht, toegewijd en proactief en onze werkwijze is transparant: wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Volgens het wereldwijd grootste onderzoek naar het presteren van advocatenkantoren (The Legal 500) werken wij bovendien uitzonderlijk goed samen en hebben wij diepgaande kennis.

Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om u verder te helpen. Voor de individuele ervaring van onze advocaten kunt u rechts op de desbetreffende foto klikken. U kunt ook direct contact met hen opnemen via telefoon, email of contactformulier. U kunt uiteraard ook met ons algemene nummer bellen om te kijken welke advocaat intellectueel eigendom u het beste kan bijstaan.

 

Over intellectueel eigendom

Met intellectueel eigendom wordt bedoeld het eigendom op voortbrengsels van de menselijke geest. Dus geen fysieke zaken, maar intellectuele creaties als een ontwerp of kunstwerk.

Het intellectueel eigendomsrecht is ervoor om te voorkomen dat intellectuele creaties zonder toestemming gekopieerd of openbaar gemaakt kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan het kopiëren van een ontwerp van een jurk of de tekst van een boek, maar bijvoorbeeld ook het onrechtmatig gebruik van een merk.

Binnen het intellectueel eigendomsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende specifiekere rechtsgebieden. Wij hebben in het bijzonder veel ervaring met het auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, modellenrecht en handelsnaamrecht.