Een merk onderscheidt uw producten of diensten van die van de concurrent. Zonder merken kan het voor consumenten lastig zijn producten van verschillende producenten uit elkaar te houden. Een merk moet niet worden verward met een handelsnaam. Een merk is de naam waaronder een product of dienst wordt verkocht. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het belangrijkste verschil is dat een merk moet worden ingeschreven om bescherming te verkrijgen, bij een handelsnaam geldt dat niet.

 

Verkrijging merkenrecht

Het merkenrecht beschermt een ingeschreven teken tegen het gebruik van hetzelfde teken door andere bedrijven. Om een merk te beschermen moet deze worden ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, of bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie voor de verkrijging van een Uniemerk. Een Uniemerk biedt bescherming in alle lidstaten van de EU.

Voor een geldige inschrijving moet een merk voor grafische voorstelling vatbaar zijn. Dit kan een logo zijn, een kleurencombinatie, een cijfercombinatie, letters, of een 3D model. Visuele waarneembaarheid is overigens geen vereiste; ook een geur kan bijvoorbeeld worden ingeschreven als merk. Daarnaast moet een merk onderscheidend vermogen hebben. Beschrijvende aanduidingen zoals ‘rode aardbeien’ of ‘glutenvrije koekjes’ voldoen hier bijvoorbeeld niet aan. Het merk moet de consument immers helpen om te herkennen dat bepaalde producten van een bepaalde producent afkomstig zijn.

 

Inbreuk

Bij een geldig merkenrecht kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht derden verbieden het merk te gebruiken voor dezelfde producten of diensten. Dit geldt ook voor tekens die niet identiek zijn, maar overeenstemmend zijn met een ingeschreven merk. Er kan dan bij de consument verwarring ontstaan over de herkomst van het product.
Als eenzelfde of een vergelijkbaar teken wordt gebruikt voor andere, niet vergelijkbare producten of diensten, kan het gebruik daarvan worden verboden als het om een bekend merk gaat en er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk.

In een zaak tussen Coca-Cola en Master Cola oordeelde het EU Gerecht dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit een merk op het moment dat: “een poging tot exploitatie van en meesurfen op de grote bekendheid van dat merk, en dat in dat geval daarom het begrip „gevaar voor meeliften” wordt gebruikt. Met andere woorden, het betreft het gevaar dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld”.

 

Nieuwe merkenrechtrichtlijn

Vóór 13 januari 2019 moet de nieuwe merkenrechtrichtlijn (richtlijn 2015/2436) worden geïmplementeerd in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom. Deze richtlijn heeft onder meer tot gevolg dat het vereiste van “voor grafische voorstelling vatbaar” niet meer wordt gesteld. De afschaffing van deze eis zorgt er voor dat minder traditionele merken ook kunnen worden geregistreerd, bijvoorbeeld klanken.

 


 

Onze advocaten intellectueel eigendom hebben veel ervaring op hoog niveau en hebben gewerkt met gerenommeerde bedrijven als Ryanair, Unilever en Bosch.

Wij zijn klantgericht, toegewijd en proactief en onze werkwijze is transparant: wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Volgens het wereldwijd grootste onderzoek naar het presteren van advocatenkantoren (The Legal 500) werken wij bovendien uitzonderlijk goed samen en hebben wij diepgaande kennis.

Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om u verder te helpen. Voor de individuele ervaring van onze advocaten kunt u rechts op de desbetreffende foto klikken. U kunt ook direct contact met hen opnemen via telefoon, email of contactformulier. U kunt uiteraard ook met ons algemene nummer bellen om te kijken welke advocaat intellectueel eigendom u het beste kan bijstaan.

 

Over intellectueel eigendom

Met intellectueel eigendom wordt bedoeld het eigendom op voortbrengsels van de menselijke geest. Dus geen fysieke zaken, maar intellectuele creaties als een ontwerp of kunstwerk.

Het intellectueel eigendomsrecht is ervoor om te voorkomen dat intellectuele creaties zonder toestemming gekopieerd of openbaar gemaakt kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan het kopiëren van een ontwerp van een jurk of de tekst van een boek, maar bijvoorbeeld ook het onrechtmatig gebruik van een merk.

Binnen het intellectueel eigendomsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende specifiekere rechtsgebieden. Wij hebben in het bijzonder veel ervaring met het auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, modellenrecht en handelsnaamrecht.