Het modellenrecht is een belangrijk onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht. Het modellenrecht beschermt het ontwerp van gebruiksvoorwerpen, of toegepaste kunst. Met name in de fashion-industrie wordt veel gebruik gemaakt van het modellenrecht, maar ook tekeningen, meubels, speelgoed, of de vormgeving van een auto kunnen worden beschermd door het modellenrecht. Het modellenrecht is van groot belang voor designers.

Er bestaat zowel een ingeschreven, als een niet-ingeschreven modellenrecht. De eerste geeft een bescherming van 5 jaar, die vijf keer kan worden verlengd. Een niet ingeschreven modelrecht geeft drie jaar bescherming.

 

Verkrijging van het modellenrecht

Een (Benelux) modellenrecht moet worden ingeschreven bij het Benelux modellenregister om bescherming te verkrijgen. Bij een geldig depot verkrijgt de houder het recht om te vorderen dat anderen het gebruik van een identiek of vergelijkbaar model staken.

Niet alle ontwerpen worden geaccepteerd bij het modellenregister. Een model moet voor bescherming aan twee eisen voldoen: nieuwheid en eigen karakter. Nieuwheid betekent dat het model waarvoor bescherming wordt gevraagd nooit eerder aan het publiek ter beschikking is gesteld door bijvoorbeeld publicatie, tentoonstelling of verkoop. Een (vrijwel) identiek model mag niet eerder op de markt zijn geweest. Is dat wel het geval, dan kan geen bescherming worden verkregen. Of de ontwerper wist van het eerdere model maakt daarbij niet uit.

De eis van eigen karakter houdt in dat de algemene indruk die het model wekt, verschilt van de algemene indruk die andere oudere modellen wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Het kan zijn dat een model wel nieuw is, omdat er niet eerder een (vrijwel) identiek model op de markt is gebracht maar dit model toch geen andere algemene indruk wekt. In dat geval kan er geen modelrecht worden verkregen, want er wordt niet voldaan aan de eis van eigen karakter. Hoe groter het verschil tussen de algemene indruk van het model en eerdere oudere modellen, hoe groter de beschermingsomvang van het model is.

 

Modellenrecht inbreuk

Het criterium van eigen karakter is ook het criterium voor een inbreuk op modelrechten. Als een model eenzelfde algemene indruk wekt als een beschermd model, dan wordt er inbreuk gemaakt op het modelrecht. Zo stelde Apple dat Samsung met haar tablets inbreuk maakte op de modelrechten van Apple. Na een jarenlange procedure oordeelde de Hoge Raad in 2013 definitief dat de tablets van Samsung geen inbreuk maakten op de modelrechten van Apple omdat de Samsung modellen een andere algemene indruk wekten.

 

Samenloop met auteursrecht

Tussen het auteursrecht en het modellenrecht bestaat een grote overlap. Veel ontwerpen worden zowel door het auteursrecht als het modellenrecht beschermd.

Een model dat niet in aanmerking komt voor modellenrechtelijke bescherming omdat het niet nieuw is of geen eigen karakter heeft, kan dus nog wel auteursrechtelijk worden beschermd. Het voordeel van een (ingeschreven) modellenrecht naast het auteursrecht is dat bij een inbreuk enkel hoeft te worden bepaald of het beweerdelijk inbreuk makende model voldoende afstand houdt, en niet ook óf er wel een geldig modelrecht is. Die horde is dan bij de inschrijving van het model al genomen.

 


 

Onze advocaten intellectueel eigendom hebben veel ervaring op hoog niveau en hebben gewerkt met gerenommeerde bedrijven als Ryanair, Unilever en Bosch.

Wij zijn klantgericht, toegewijd en proactief en onze werkwijze is transparant: wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Volgens het wereldwijd grootste onderzoek naar het presteren van advocatenkantoren (The Legal 500) werken wij bovendien uitzonderlijk goed samen en hebben wij diepgaande kennis.

Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om u verder te helpen. Voor de individuele ervaring van onze advocaten kunt u rechts op de desbetreffende foto klikken. U kunt ook direct contact met hen opnemen via telefoon, email of contactformulier. U kunt uiteraard ook met ons algemene nummer bellen om te kijken welke advocaat intellectueel eigendom u het beste kan bijstaan.

 

Over intellectueel eigendom

Met intellectueel eigendom wordt bedoeld het eigendom op voortbrengsels van de menselijke geest. Dus geen fysieke zaken, maar intellectuele creaties als een ontwerp of kunstwerk.

Het intellectueel eigendomsrecht is ervoor om te voorkomen dat intellectuele creaties zonder toestemming gekopieerd of openbaar gemaakt kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan het kopiëren van een ontwerp van een jurk of de tekst van een boek, maar bijvoorbeeld ook het onrechtmatig gebruik van een merk.

Binnen het intellectueel eigendomsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende specifiekere rechtsgebieden. Wij hebben in het bijzonder veel ervaring met het auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, modellenrecht en handelsnaamrecht.