Intellectueel eigendom

Laura Broers staat Ryanair bij in een procedure over de website Wegolo. Deze boekingssite gebruikt de vluchtgegevens op de website van Ryanair voor eigen commercieel gebruik, hetgeen Ryanair heeft verboden in haar gebruiksvoorwaarden. In deze procedure heeft het Europese Hof van Justitie prejudiciële vragen beantwoord over het stellen van contractuele beperkingen aan het gebruik van een databank door derden, terwijl deze databank niet onder de bescherming van de Databankenrichtlijn valt. De prejudiciële vragen zijn in het voordeel van Ryanair beantwoord, waarna de procedure door de Hoge Raad is terugverwezen naar het Gerechtshof in Den Haag.


media

Bas Le Poole heeft de Japanse multinational Terumo succesvol bijgestaan in een procedure tegen AVROTROS. Terumo, producent van onder andere injectienaalden, is in meerdere uitzendingen van EenVandaag ten onrechte beschuldigd. De Rechtbank heeft bij vonnis van 3 augustus 2016 bepaald dat deze beschuldigingen onrechtmatig zijn en heeft AVROTROS onder meer veroordeeld tot rectificatie op televisie en de website en tot vergoeding van de door Terumo geleden schade.


Commercial law

Maurice Joppe heeft Canon Europa onder meer geadviseerd over de gevolgen van een faillissement van een wederpartij. Ook heeft hij Canon geadviseerd over de uitleg en toepassing van commerciële overeenkomsten tussen Canon en derden.


Media

Laura Broers heeft de Telegraaf Media Groep succesvol bijgestaan in een procedure tegen de Europese Commissie over het niet willen vrijgeven van vertrouwelijke documenten met betrekking tot de Nederlandse Staat en de naheffing van € 642 miljoen die Nederland in 2014 onverwachts aan de EU moest betalen. De Telegraaf heeft zich daarbij succesvol beroepen op Europese regelgeving over het openbaar maken van Europese documenten.

Laura Broers en Bas Le Poole staan de Telegraaf geregeld bij in procedures over perspublicaties.


Wil u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T +31 23 303 4640


Media

Bas Le Poole en Anne Bekema staan de NOS regelmatig bij in onder andere geschillen over de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast adviseert Bas Le Poole NOS bij het verkrijgen van schadevergoeding van Tarik Z. die begin 2015 gewapend het NOS gebouw binnendrong en de uitzending van het 8 uur journaal verstoorde.


Media

Bas Le Poole en Laura Broers adviseren RTL geregeld over media-uitingen en auteursrecht. Zij hebben RTL onder andere bijgestaan tegen het Einstein Lyceum dat een uitzendverbod had gevorderd van een aflevering van het programma Project P. Deze aflevering bevatte beelden van scholieren in en rondom de school die zijn opgenomen met een verborgen camera. De rechter heeft in deze procedure een afweging gemaakt tussen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de scholieren en het recht op vrijheid van meningsuiting van RTL.