Wij geloven in langdurige werkrelaties met onze cliënten, gebaseerd op onderling vertrouwen en persoonlijk contact en helpen onze cliënten om succesvol te ondernemen door te anticiperen op ontwikkelingen, hun belangen te beschermen en hun geschillen op te lossen.

 

Wij streven ernaar om onze toonaangevende (inter)nationale cliënten consequent te voorzien van dienstverlening op het allerhoogste niveau. Speerpunten zijn media-, intellectueel eigendoms-, privacy- en commercieel recht.

Meer weten?