Le Poole Bekema is een partnership aangegaan met het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), het jaarlijkse documentaire filmfestival in Amsterdam.

IDFA biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. IDFA zoekt documentaires die filmisch gezien belangwekkend of vernieuwend zijn, die relevant zijn voor de huidige maatschappij en die de kijker ertoe brengen na te denken, te discussiëren en vragen te stellen. IDFA biedt een alternatief voor massavermaak en eenvormigheid en laat zien dat een steeds groter publiek op zoek is naar een hoogwaardige vorm van verdieping en reflectie.

 

Le Poole Bekema is sterk verbonden met de audiovisuele en culturele sector.
Kennis van de branche en de relevante rechtsgebieden (media, intellectual property, privacy & commercial law) hebben geleid tot jarenlange samenwerkingen. IDFA inspireert ons omdat het erin slaagt om in een veranderende wereld verhalen te blijven vertellen die er toe doen  o.a. door nieuwe genres, van multimedia-journalistiek tot interactieve documentaires, datakunst en virtual reality.

IDFA is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot één van de grootste documentaire festivals ter wereld en is een toonaangevend cultureel evenement. Het draagvlak onder bezoekers wordt echter steeds belangrijker nu culturele instellingen hun bestaansrecht meer dan ooit moeten legitimeren. Dit geldt ook voor IDFA, wil het zijn toppositie behouden. Door middel van een duurzame samenwerking wil Le Poole Bekema IDFA ondersteunen en het belang van een pluriform aanbod onder de aandacht brengen.

 

Dit jaar vindt het festival plaats van 15 t/m 26 november 2017. Het team van Le Poole Bekema zal verschillende evenementen en films met relaties bezoeken.
https://www.idfa.nl