Namens de Nederlandse film- en televisieproducenten is Le Poole Bekema een procedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Op 8 februari 2018 heeft de zitting plaatsgevonden bij rechtbank Den Haag. Jarenlang heeft de Staat zich op het standpunt gesteld dat illegaal downloaden was toegestaan.

De producenten ontvingen daarvoor immers een zogenaamde thuiskopievergoeding. In 2014 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de thuiskopievergoeding niet ziet op illegaal downloaden. Omdat downloaden uit illegale bron in Nederland lange tijd toelaatbaar werd geacht, hebben de producenten aanzienlijke schade geleden. De producenten houden de Staat aansprakelijk voor vergoeding van die schade. Het vonnis wordt verwacht in juni 2018.