Le Poole Bekema heeft Nederlandse film- en televisieproducenten met succes bijgestaan in de downloadprocedure tegen de staat. Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van uitlatingen van bewindslieden dat het illegaal downloaden van films en series in Nederland was toegestaan.

De Nederlandse Staat heeft zich tien jaar lang op het standpunt gesteld dat downloaden uit illegale bron was toegestaan. Vanaf de implementatie van de auteursrechtrichtlijn in 2004 tot april 2014 heeft de Staat dit standpunt, als enige Europese land, consequent verkondigd. Hierdoor is in Nederland een klimaat ontstaan waarin iedereen er vanuit gaat dat het is toegestaan om voor eigen gebruik, zonder toestemming van en betaling aan de rechthebbenden, een televisieserie of film te downloaden.

Het Europese Hof van Justitie heeft in april 2014 in het ACI Adam arrest al duidelijk gemaakt dat dit standpunt en het beleid van de Staat niet in lijn was met de Auteursrechtrichtlijn. Rechtbank Den Haag oordeelt vandaag dat de Staat bovendien aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door film- en televisieproducenten geleden schade.

Het vonnis van rechtbank Den Haag is niet alleen van grote betekenis voor de Nederlandse audiovisuele sector, maar tevens voor alle auteursrechthebbenden die substantiële schade hebben ondervonden als gevolg van het massaal illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk in Nederland.  Dit is een krachtig signaal van de rechter dat de Staat het illegaal downloaden ten onrechte heeft toegestaan en de door de film en televisieproducenten geleden schade zal moeten compenseren. SEKAM hoopt hierover op korte termijn met de Staat in gesprek te kunnen treden.

 

Zie ook het volgende nieuwsbericht: https://nos.nl/artikel/2249081-nederlandse-staat-aansprakelijk-voor-uitlatingen-over-illegaal-downloaden.html