Le Poole Bekema heeft Rodap succesvol bijgestaan in een procedure over producentenauteursrecht tegen Lira, de collectieve beheersorganisatie van scenarioschrijvers. Binnen Rodap hebben de belangrijkste distributeurs, omroepen en producenten van (audio-)visuele werken zich verenigd. Op 13 november 2018 heeft het Amsterdamse Hof het vonnis van de rechtbank vernietigd. Het Hof blijft bij zijn eerdere tussenarrest, waarin het Hof geoordeeld heeft dat het producenten-auteursrecht niet kan worden gefrustreerd door een eerdere overdracht van de makers van hun rechten aan hun CBO.
 
Van groot belang voor de producenten en omroepen is dat het Hof uitdrukkelijk de stelling van Lira verwerpt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar zou zijn dat Ziggo en Rodap over de periode van 1 oktober 2012 tot 1 januari 2015 geen kabelvergoeding betalen. Het Hof had in zijn tussenarrest nog gesuggereerd dat die vergoeding dan maar door de producenten moest worden betaald. Het Hof oordeelt nu dat de door Lira genoemde omstandigheden op dit moment en in deze procedure onvoldoende zijn om haar beroep op de onaanvaardbaarheid naar redelijkheid en billijkheid te laten slagen nu het debat nog niet ten volle gevoerd is.

 
Zie hier de link naar het arrest: https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:GHAMS:2018:4101