De RCC heeft bekendgemaakt dat de gewijzigde Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2019 (RVV) per 1 februari 2019 in werking is getreden. Volgens de RCC wordt in de nieuwe RVV de reclame die is gericht op kinderen nader ingeperkt en “het gebruik van kinderidolen aan banden gelegd”. Zien we kinderidolen dus niet meer terug in de Supermarkt? Uit de tekst van artikel 8 van de RVV blijkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. In reclame uitingen gericht op kinderen van 0 tot 7 jaar mag geen gebruik meer gemaakt worden van “kinderidolen”. Dit was al zo in het geval van reclame op TV, online, print, sportevenementen en op school, maar het verbod wordt uitgebreid tot verpakkingen en point-of-sale materiaal. Populaire kinderfiguren (licensed media characters) zoals bijvoorbeeld Dora, Cars en Woezel & Pip mogen nu ook niet meer gebruikt worden op verpakkingen van bijvoorbeeld kinderkoekjes, -beleg en/of -drank.
  2. Kinderidolen die aantrekkelijk zijn voor kinderen van 7 tot 13 jaar mogen uitsluitend gebruikt worden op verpakkingen van en point-of-sale materiaal voor voedingsmiddelen die voldoen aan de voedingskundige criteria bij de RVV.

Hoe bepaalt een leverancier in welke categorie een kinderidool zit? Valt Frozen bijvoorbeeld onder de eerste of de tweede categorie? Dit hangt volgens de RCC af van de “concrete omstandigheden van het geval”. De bewijslast ligt in ieder geval bij de adverteerder, die zich bijvoorbeeld kan baseren op de leeftijdsgrens die wordt aangegeven door de licentieverstrekker en/of ander deugdelijk en representatief bewijs. De leeftijdsgrens die Kijkwijzer aan programma’s toekent kan zodoende als bewijs dienen.

De uitzondering op deze twee wijzigingen is dat kinderidolen wél mogen worden ingezet als er sprake is van een samenwerking met of steun van een erkende autoriteit op het gebied van voeding, gezondheid en/of beweging.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat deze regels niet gelden voor kinderfiguren die speciaal voor een product of een merk worden ontwikkeld. De verpakkingen voor kindervoedsel mogen er nog best gezellig en aantrekkelijk uitzien.

Tot slot: er geldt een overgangsperiode van maximaal 17 maanden voor lopende reclame-uitingen. De ‘Verkade Dora cookies’ zien we dus na 1 juli 2020 waarschijnlijk niet meer in de schappen.