Le Poole Bekema heeft RTL in hoger beroep succesvol bijgestaan in een procedure tegen fonogrammenuitgever All Music Publishing (“AMP“). De procedure heeft betrekking op het (veelvuldige) gebruik van de ‘Lolly’ opname in TEL SELL-programma’s die werden uitgezonden door RTL. AMP stelde met terugwerkende kracht recht te hebben op een billijke vergoeding van SENA. In appel heeft RTL zich gevoegd aan de kant van SENA en ook verweer gevoerd tegen de vorderingen van AMP.

Op 12 maart 2019 heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat tussen Tel Sell B.V. en AMP een rechtsgeldige billijke vergoeding is overeengekomen voor het ongelimiteerd mogen gebruiken van de Lolly opname in de TEL SELL programma’s. Deze billijke vergoeding omvat naar het oordeel van het hof ook de naburige rechten. Aangezien de overeengekomen billijke vergoeding ook daadwerkelijk is betaald door Tel Sell B.V. aan AMP, heeft Tel Sell B.V. voldaan aan haar wettelijke verplichtingen en is er geen sprake van inbreuk op de naburige rechten van AMP.

Het Hof oordeelt dat de gronden die AMP opwerpt tegen de rechtsgeldigheid van de vergoedingsafspraak, ongegrond zijn. Tel Sell mocht de muziek derhalve gebruiken en hoefde geen additionele vergoeding te betalen boven de afgesproken billijke vergoeding. Het Hof heeft alle vorderingen van AMP afgewezen.

Het vonnis is beschikbaar op: Rechtspraak.nl & IE-Forum.