Bits of Freedom (BoF) heeft een handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) ingediend over ‘stelselmatige schendingen’ van de AVG bij gebruikmaking van een real-time bidding (RTB) proces in het kader van programmatic advertising.

Programmatic advertising is het geautomatiseerde proces van aankoop van advertentieruimte, op basis van instellingen die aan de zijde van de adverteerder worden bepaald en ingesteld. Advertentieruimte wordt op die manier aangekocht en opgevuld in functie van de doelstellingen van de adverteerder, en niet vanuit het aanbod van de publisher (of media-verkoper). Kenmerkend voor programmatic advertising is dat er geboden wordt via een volledig geautomatiseerd RTB veilingsysteem en dus zonder menselijke tussenkomst. Het bieden op advertentieruimte vindt in een fractie van een seconde plaats op basis van diverse kenmerken van de bezoeker van het platform zoals IP-adres, demografische gegevens, interesses, locatie, apparatuurinformatie, etc. Van elke individuele bezoeker worden deze kenmerken realtime gematcht met het gewenste profiel van de adverteerder.

Volgens BoF is de realtime verwerking van persoonsgegevens in het kader van programmatic advertising op basis van vier gronden in strijd met de AVG. BoF stelt dat een juridische grondslag voor de verwerkingen ontbreekt, de betrokkene onvoldoende controle heeft over verspreiding van zijn persoonsgegevens, sprake is van een ongeoorloofde verwerking van bijzondere persoonsgegevens en de betrokkene zijn rechten onder de AVG niet effectief kan uitoefenen vanwege een gebrek aan transparantie.

Naast de klacht van BoF in Nederland zijn op 20 mei ook in België, Luxemburg, Spanje en Portugal vergelijkbare klachten ingediend. Alle klagers hebben de toezichthoudende autoriteiten verzocht om het onderzoek gezamenlijk uit te voeren om zo één gelijkluidend besluit te krijgen.

Indien de nationale toezichthouders besluiten dat het RTB-proces wegens één van de bovenstaande gronden in strijd is met de AVG, dan zal dit verregaande gevolgen kunnen hebben voor de media en online marketing branche, aangezien programmatic advertising en RTB processen in toenemende mate worden ingezet voor de verkoop van advertentieruimte.  Wij houden de ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten.