In 2019 is sprake van een recordaantal gepubliceerde zaken met betrekking tot (online) inbreuk op foto-auteursrechten. Veelal betreft het eenvoudig vast te stellen inbreuken en concentreert het debat zich rondom de wijze van begroting van de schade en de proceskostenveroordeling. De rechter heeft vaak weinig aanknopingspunten om de daadwerkelijk geleden schade te begroten. Indien de schade echter wordt begroot aan de hand van (hoge) standaardtarieven en er sprake is van een volledige proceskostenveroordeling kan de schadevergoeding een punitief karakter krijgen en ruimte bieden voor een lucratief verdienmodel voor fotografen. De rechtspraak bood lange tijd weinig houvast voor partijen om tot een evenredige vergoeding te komen. In 2019 zijn er echter een aantal duidelijke trends waarneembaar in de rechtspraak.

Onze kantoorgenoot Anne Bekema heeft over de begroting van de schade in foto-auteursrechtzaken een artikel geschreven dat gepubliceerd is in aflevering 6 uit 2o19 van het Tijdschrift voor Auteurs-, Media & Informatierecht (AMI).

Het artikel is hier te lezen.