Bas Le Poole

Bas Le Poole is een daadkrachtig en gedreven advocaat. Hij is loyaal aan zijn cliënten en streeft altijd naar een concreet en positief resultaat.

Bas wordt vermeld in de hoogste categorie van de internationale advocatengidsen Chambers Global en Legal 500, onder andere vanwege zijn “commitment, client-oriented approach and extensive knowledge“.  Cliënten omschrijven hem als ‘sublime in court’. 

Veelvuldig adviseert en procedeert Bas over commerciële geschillen, in het bijzonder op het gebied van media, intellectueel eigendom of oneerlijke mededinging. Hij is betrokken bij baanbrekende procedures op nationaal en Europees niveau.

Bas adviseert tevens over de bestuurlijke, strategische en publicitaire aspecten van juridische kwesties. Hij heeft zelf ruime bestuurlijke ervaring, o.a. als voormalig bestuursvoorzitter van Houthoff Buruma.

Bas is voorzitter van de Adviescommissie Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

  • Commercial Law
  • Intellectueel Eigendom
  • Media
T +31 23 303 4643
M +31 6 2269 0460

Zaken van Bas

Media / Intellectueel eigendom

Le Poole Bekema heeft Rodap succesvol bijgestaan in een procedure over producentenauteursrecht tegen Lira, de collectieve beheersorganisatie van scenarioschrijvers. Binnen Rodap hebben de belangrijkste distributeurs, omroepen en producenten van (audio-)visuele werken zich verenigd. Het Amsterdamse Hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd. Het Hof blijft bij zijn eerdere tussenarrest, waarin het Hof geoordeeld heeft dat het producenten-auteursrecht niet kan worden gefrustreerd door een eerdere overdracht van de makers van hun rechten aan hun CBO.


media

Le Poole Bekema staat de Japanse multinational Terumo bij in een procedure tegen AVROTROS. Terumo, producent van onder andere injectienaalden, is in meerdere uitzendingen van EenVandaag ten onrechte beschuldigd. Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat deze beschuldigingen onrechtmatig zijn en heeft AVROTROS onder meer veroordeeld tot rectificatie op televisie en de website en tot vergoeding van de door Terumo geleden schade. AVROTROS heeft hoger beroep ingesteld. De verwachting is dat Hof Amsterdam begin 2020 uitspraak zal doen.


Wilt u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T +31 23 303 4640.


Bas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden Intellectueel eigendomsrecht en Litigation geregistreerd. Deze registratie verplicht Bas elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.