Bas Le Poole

Bas Le Poole is als adviseur aan Le Poole Bekema verbonden; hij is één van de oprichters van ons kantoor.

Bas wordt vermeld in de hoogste categorie van de internationale advocatengidsen Chambers Global en Legal 500, onder andere vanwege zijn “commitment, cliënt-approach and extensive knowledge”.

Bas adviseert over commerciële geschillen, in het bijzonder op het gebied van media, intellectueel eigendom en oneerlijke mededinging. Daarnaast adviseert hij over de bestuurlijke, strategische en publicitaire aspecten van juridische kwesties. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring o.a. als voormalig voorzitter van het advocatenkantoor Houthoff en van de Adviescommissie intellectuele eigendom van de Orde van Advocaten.

Bas is raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.

 

 

  • Commercial Law
  • Intellectueel Eigendom
  • Media
T +31 23 303 4643

Zaken van Bas

Media / Intellectueel eigendom

Le Poole Bekema heeft Rodap succesvol bijgestaan in een procedure over producentenauteursrecht tegen Lira, de collectieve beheersorganisatie van scenarioschrijvers. Binnen Rodap hebben de belangrijkste distributeurs, omroepen en producenten van (audio-)visuele werken zich verenigd. Het Amsterdamse Hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd. Het Hof blijft bij zijn eerdere tussenarrest, waarin het Hof geoordeeld heeft dat het producenten-auteursrecht niet kan worden gefrustreerd door een eerdere overdracht van de makers van hun rechten aan hun CBO.


media

Le Poole Bekema staat de Japanse multinational Terumo bij in een procedure tegen AVROTROS. Terumo, producent van onder andere injectienaalden, is in meerdere uitzendingen van EenVandaag ten onrechte beschuldigd. Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat deze beschuldigingen onrechtmatig zijn en heeft AVROTROS onder meer veroordeeld tot rectificatie op televisie en de website en tot vergoeding van de door Terumo geleden schade. AVROTROS heeft hoger beroep ingesteld. De verwachting is dat Hof Amsterdam begin 2020 uitspraak zal doen.


Wilt u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T +31 23 303 4640.