Georgina Nühn

Georgina is een betrokken advocaat die overtuigend en doelgericht te werk gaat om de beste oplossing voor haar cliënten te bereiken.

Georgina is gespecialiseerd in alle aspecten van het media-, intellectuele eigendomsrecht en reclamerecht. Zij adviseert en procedeert regelmatig inzake grensoverschrijdende merkinbreuken en voert oppositieprocedures bij EUIPO en BOIP. Georgina adviseert daarnaast haar vaste cliënten in o.a. de foodsector over reclame-uitingen en heeft ervaring met procedures bij de Reclame Code Commissie.

Daarnaast adviseert en procedeert Georgina in mediarechtzaken over geschillen op het snijvlak van de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.

Georgina maakt deel uit van de documentatie redactie van Mediaforum, een tijdschrift over media- en communicatierecht. Daarnaast is zij lid van AIPPI (Vereniging voor Intellectuele Eigendom) en Young BMM (Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht). Naast haar werkzaamheden als advocaat is Georgina juridisch adviseur van een goed doel.

Georgina is sinds april 2016 werkzaam bij Le Poole Bekema.

  • Commercial Law
  • Intellectueel Eigendom
  • Media
  • Privacy
T +31 20 2445 795
M +31 6 8382 3718

Zaken van Georgina

Media

Georgina Nühn heeft samen met Bas Le Poole TMG succesvol bijgestaan in de door Loterijverlies aangespannen procedure. Rechtbank Amsterdam heeft op 1 november 2017 alle vorderingen van Loterijverlies afgewezen. Loterijverlies vorderde o.a. een beroepsverbod tegen De Telegraaf-journalisten Bart Mos en Paul Jansen. De rechtbank vindt de berichtgeving van De Telegraaf niet onrechtmatig.


intellectueel eigendom

Georgina Nühn werkt nauw samen met één van de bekendste Nederlandse kindermerken. Georgina beschermt de intellectuele eigendomsrechten van dit merk. Zij stuurt sommaties uit en procedeert tegen partijen die inbreuk maken op de IE rechten van dit merk.


Wilt u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T + 31 20 2445 795


Georgina heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden Intellectueel eigendomsrecht en Litigation geregistreerd. Deze registratie verplicht Georgina elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.