Georgina Nühn

 

Georgina Nühn is sinds april 2016 werkzaam bij Le Poole Bekema.

Georgina is een betrokken advocaat die overtuigend en doelgericht te werk gaat en gespecialiseerd is in alle aspecten van het media- en intellectuele eigendomsrecht. Zij adviseert en procedeert regelmatig inzake grensoverschrijdende merkinbreuken.

Haar Bachelor Rechtsgeleerdheid en Master Privaatrecht behaalde Georgina aan de VU Amsterdam, waarbij zij de nadruk heeft gelegd op het intellectuele eigendomsrecht. Haar masterscriptie betrof het spanningsveld tussen hedendaagse kunst en het auteursrecht. Georgina heeft tijdens haar studie stage gelopen bij verschillende (gespecialiseerde) advocatenkantoren.

Georgina maakt deel uit van de documentatie redactie van Mediaforum, een tijdschrift over media- en communicatierecht. Daarnaast is zij lid van AIPPI (Vereniging voor Intellectuele Eigendom) en Young BMM (Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht).

  • Commercial Law
  • Intellectueel Eigendom
  • Media
  • Privacy
T +31 23 303 4648
M +31 6 8382 3718

Zaken van Georgina

Media

Georgina Nühn heeft samen met Bas Le Poole TMG succesvol bijgestaan in de door Loterijverlies aangespannen procedure. Rechtbank Amsterdam heeft op 1 november 2017 alle vorderingen van Loterijverlies afgewezen. Loterijverlies vorderde o.a. een beroepsverbod tegen De Telegraaf-journalisten Bart Mos en Paul Jansen. De rechtbank vindt de berichtgeving van De Telegraaf niet onrechtmatig.


intellectueel eigendom

Georgina Nühn werkt nauw samen met één van de bekendste Nederlandse kindermerken. Georgina beschermt de intellectuele eigendomsrechten van dit merk. Zij stuurt sommaties uit en procedeert tegen partijen die inbreuk maken op de IE rechten van dit merk.


Wilt u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T +31 23 303 4640.


Georgina heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden Intellectueel eigendomsrecht en Litigation geregistreerd. Deze registratie verplicht Georgina elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.