Laura Broers

Laura Broers is een doortastende en pragmatische advocaat. Door haar nuchtere kijk op zaken weten cliënten precies waar ze aan toe zijn.

Als ervaren procesadvocaat staat Laura haar cliënten regelmatig bij in spoedeisende en publiciteitsgevoelige procedures. Laura is gespecialiseerd in media- en reclamerecht en intellectueel eigendomsrecht.  Ze is betrokken bij baanbrekende procedures en de vaste adviseur van meerdere collectieve rechtenorganisaties. Laura staat haar cliënten ook bij met betrekking tot commerciële vraagstukken en/of het opstellen van overeenkomsten.

Laura is lid van verschillende vakverenigingen en maakt deel uit van de documentatie redactie van Mediaforum. Laura is sinds 2011 advocaat.

 

 

 

 

  • Commercial Law
  • Intellectueel Eigendom
  • Media
T +31 23 303 4645
M +31 6 5316 8600

Zaken van Laura

Intellectueel eigendom

Le Poole Bekema heeft Ryanair bijgestaan in een procedure over de website Wegolo. Deze boekingssite gebruikt de vluchtgegevens op de website van Ryanair voor eigen commercieel gebruik, hetgeen Ryanair heeft verboden in haar gebruiksvoorwaarden. In deze procedure heeft het Europese Hof van Justitie prejudiciële vragen beantwoord over het stellen van contractuele beperkingen aan het gebruik van een databank door derden, terwijl deze databank niet onder de bescherming van de Databankenrichtlijn valt. De prejudiciële vragen zijn in het voordeel van Ryanair beantwoord. Het hof Den Haag heeft na verwijzen geoordeeld dat er geen overeenkomst tot stand komt op grond van “browse wrappen”, dus als de gebruiksvoorwaarden onderaan de websitepagina’s van de website staan vermeld. Het hof heeft voorts ten overvloede overwogen dat dit in het geval van “click wrapping” (het zetten van een vinkje) anders zal zijn. Inmiddels is er cassatie ingesteld; de uitspraak van de Hoge Raad wordt verwacht in de loop van 2019.


Media

Le Poole Bekema staat TMG regelmatig bij in procedures over perspublicaties, waaronder in een kort geding procedure bij rechtbank Amsterdam over een #metoo kwestie. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de door TMG gedane uitlatingen voldoende steun vinden in de feiten. In een door Loterijverlies aangespannen bodemprocedure heeft Rechtbank Amsterdam alle vorderingen afgewezen, waaronder een beroepsverbod tegen De Telegraaf-journalisten Bart Mos en Paul Jansen.

 


Wilt u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T +31 23 303 4640.


Laura heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden Intellectueel eigendomsrecht en Litigation geregistreerd. Deze registratie verplicht Laura elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.