Commercial Law

Le Poole Bekema heeft een groot track record op alle gebieden van het mediarecht. Wij staan met name media bij, maar ook bedrijven of personen wiens reputatie is of dreigt te worden geschonden. Wij procederen onder andere over vrijheid van meningsuiting, zo nodig tot en met het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Intellectueel Eigendom

Le Poole Bekema heeft veel ervaring op alle gebieden van het intellectueel eigendomsrecht, ook op Europees niveau. Wij adviseren en procederen onder andere over bescherming, inbreuken, licenties en rechtenbeheer.

Privacy

Le Poole Bekema ondersteunt zowel Nederlandse als internationale ondernemingen bij vraagstukken rondom de Nederlandse en EU-privacyregelgeving. Wij adviseren onder andere over cookies en behavioural targeting, het verstrekken van gegevens aan derden, internationale datastromen, datalekken en interne privacy compliance. Daarnaast stellen wij overeenkomsten op, waaronder verwerkersovereenkomsten, en procederen wij over principiële vraagstukken op dit gebied.

Commercial Law

Le Poole Bekema fungeert voor haar cliënten als aanspreekpunt bij commerciële vraagstukken. Wij adviseren en procederen over de nakoming van overeenkomsten, de uitleg en de toepassing daarvan en over faillissementen van wederpartijen.