Intellectueel eigendom

Le Poole Bekema heeft Unilever Plc. bijgestaan in een procedure met betrekking tot één van haar meest succesvolle merken voor verzorgingsproducten. Unilever vordert in meerdere Europese landen de vernietiging van overeenstemmende nationale merkregistraties van een concurrent. Hof Den Haag heeft de vordering van Unilever tot vervallenverklaring van het Benelux merk van de wederpartij toegewezen.


Intellectueel eigendom

Namens de Nederlandse film- en televisieproducenten is Le Poole Bekema een procedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Jarenlang heeft de Staat zich op het standpunt gesteld dat illegaal downloaden was toegestaan. De producenten ontvingen daarvoor immers een zogenaamde thuiskopievergoeding. In 2014 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de thuiskopievergoeding niet ziet op illegaal downloaden. Omdat downloaden uit illegale bron in Nederland lange tijd toelaatbaar werd geacht en de Staat geen zorg draagt voor adequate handhaving, hebben de producenten aanzienlijke schade geleden. Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van uitlatingen van bewindslieden dat het illegaal downloaden van films en series in Nederland was toegestaan. De Staat heeft inmiddels hoger beroep ingesteld.


Media

Le Poole Bekema staat TMG regelmatig bij in procedures over perspublicaties, waaronder in een kort geding procedure bij rechtbank Amsterdam over een #metoo kwestie. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de door TMG gedane uitlatingen voldoende steun vinden in de feiten. In een door Loterijverlies aangespannen bodemprocedure heeft Rechtbank Amsterdam alle vorderingen afgewezen, waaronder een beroepsverbod tegen De Telegraaf-journalisten Bart Mos en Paul Jansen.

 


Privacy

Le Poole Bekema adviseert de STER (de publieke media-instelling die de reclames verzorgt rondom het aanbod van de publieke omroep) met betrekking tot diverse reclame en privacyvraagstukken die samenhangen met de technische en commerciële ontwikkelingen op het gebied van de online exploitatie van advertenties. Ook adviseren wij de STER op regelmatige basis over contractuele aspecten.


Wilt u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T + 31 20 2445 795


media

Le Poole Bekema staat de Japanse multinational Terumo bij in een procedure tegen AVROTROS. Terumo, producent van onder andere injectienaalden, is in meerdere uitzendingen van EenVandaag ten onrechte beschuldigd. Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat deze beschuldigingen onrechtmatig zijn en heeft AVROTROS onder meer veroordeeld tot rectificatie op televisie en de website en tot vergoeding van de door Terumo geleden schade. AVROTROS heeft hoger beroep ingesteld. De verwachting is dat Hof Amsterdam begin 2020 uitspraak zal doen.


Intellectueel eigendom

Le Poole Bekema heeft Ryanair bijgestaan in een procedure over de website Wegolo. Deze boekingssite gebruikt de vluchtgegevens op de website van Ryanair voor eigen commercieel gebruik, hetgeen Ryanair heeft verboden in haar gebruiksvoorwaarden. In deze procedure heeft het Europese Hof van Justitie prejudiciële vragen beantwoord over het stellen van contractuele beperkingen aan het gebruik van een databank door derden, terwijl deze databank niet onder de bescherming van de Databankenrichtlijn valt. De prejudiciële vragen zijn in het voordeel van Ryanair beantwoord. Het hof Den Haag heeft na verwijzen geoordeeld dat er geen overeenkomst tot stand komt op grond van “browse wrappen”, dus als de gebruiksvoorwaarden onderaan de websitepagina’s van de website staan vermeld. Het hof heeft voorts ten overvloede overwogen dat dit in het geval van “click wrapping” (het zetten van een vinkje) anders zal zijn. Inmiddels is er cassatie ingesteld; de uitspraak van de Hoge Raad wordt verwacht in de loop van 2019.