Media

Le Poole Bekema staat de NOS regelmatig bij in onder andere geschillen over de vrijheid van meningsuiting.


Intellectueel eigendom

BSH Huishoudapparaten is licentiehoudster van de merken BOSCH en SIEMENS en brengt onder deze merken huishoudelijke apparatuur op de markt. Le Poole Bekema adviseert BSH geregeld over (inbreuk op) intellectuele eigendomsrechten en commerciële uitingen van BSH. Zo hebben wij BSH succesvol bijgestaan in kort geding procedures tegen concurrent Dyson over energielabels voor stofzuigers.


Media / Intellectueel eigendom

Le Poole Bekema heeft Rodap succesvol bijgestaan in een procedure over producentenauteursrecht tegen Lira, de collectieve beheersorganisatie van scenarioschrijvers. Binnen Rodap hebben de belangrijkste distributeurs, omroepen en producenten van (audio-)visuele werken zich verenigd. Het Amsterdamse Hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd. Het Hof blijft bij zijn eerdere tussenarrest, waarin het Hof geoordeeld heeft dat het producenten-auteursrecht niet kan worden gefrustreerd door een eerdere overdracht van de makers van hun rechten aan hun CBO.


Commercial law

Le Poole Bekema heeft Hanos succesvol bijgestaan in een kort geding over slaafse nabootsing van gezelligheidsspellen. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat Hanos door opname van het gezelligheidsspel ‘de Pak ’n Vraag pot’ in haar kerstpakket niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de maker van ‘de Kletspot’. Verder adviseert Le Poole Bekema Hanos op regelmatige basis over contractuele en privacy vraagstukken en heeft Hanos bijgestaan in verschillende transacties.


Wilt u meer weten over onze zaken, aanpak en werkwijze of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via: info@lepoolebekema.com of bel T + 31 20 2445 795


Commercial law

Le Poole Bekema heeft Canon Europa onder meer geadviseerd over de gevolgen van een faillissement van een wederpartij. Ook hebben wij Canon geadviseerd over de uitleg en toepassing van commerciële overeenkomsten tussen Canon en derden.


Media

Le Poole Bekema adviseert RTL geregeld over media-uitingen en auteursrecht. Wij hebben RTL onder andere bijgestaan tegen het Einstein Lyceum dat een uitzendverbod had gevorderd van een aflevering van het programma Project P. Deze aflevering bevatte beelden van scholieren in en rondom de school die zijn opgenomen met een verborgen camera. De rechter heeft in deze procedure een afweging gemaakt tussen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de scholieren en het recht op vrijheid van meningsuiting van RTL.